V rámci detektivních služeb provádíme:

  • hledání osob
  • hledání majetku
  • zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem
  • získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů
  • získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek
  • vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství
    detektivní služby na prodejnách
  • poradenství k výše uvedeným činnostem
  • provádění kontrol dodržování léčebného režimu dočasně práce neschopných zaměstnanců

Obsahová náplň detektivních služeb prováděných naší společností přesně koresponduje s nařízením vlády č. 469/2000 Sb., v příloze 3.