Náhradní plnění

Ustanovení zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů:

  1. Zaměstnavatelé s výše než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen OZP) ve výši povinného podílu 4%.
  2. Při nesplnění podmínek zákona č. 435/2004 Sb. § 81, je zaměstnavatel povinen za každou přepočtenou OZP, kterou by měl zaměstnat, odvádět 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy do státního rozpočtu.
  3. Pokud zaměstnavatel stanovené procento OZP neplní, má ze zákona možnost využít náhradní plnění také odebíráním služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou OZP.

Jelikož naše společnost zaměstnává více než 50% OZP, máte jedinečnou možnost uplatnit všechny námi vydané daňové doklady jako náhradní plnění ve smyslu znění výše citovaného zákona, a to ve 100% výši.