Oblast infrastrukturálního Facility Managementu se týká zejména ostrahy objektů, úklidových služeb, služeb péče o okolí, stravování, odpadového hospodářství, stěhovacích služeb, vnitřní komunikace v objektu (pošta, telefonní spojení apod.), vozového parku, archivu, kopírování, lékařských služeb, bezpečnosti práce, požární ochrany apod.