Obchodní Facility Management zahrnuje zejména podnikání se svěřeným majetkem jménem a na účet vlastníka – řízení obsazení ploch a místností (pronájmy), řízení nákladů a ekonomickou agendu objektu, péče o nájemníky (zákazníky), zastupování vlastníka pro úřady atd.