Pult centralizované ochrany (PCO) je systémem dálkové ostrahy majetku našich klientů pomocí elektronických zabezpečovacích systémů. Propojením těchto zařízení (EZS) s pultem centralizované ochrany (PCO) a následně se zásahovou jednotkou, patří mezi nejoptimálnější druhy ochrany z hlediska poměru ceny a kvality služeb. Propojením zabezpečovacího zařízení s naším pultem centralizované ochrany získáte 24 hodinovou ostrahu Vašeho objektu.

Základním principem tohoto systému je výjezd zásahové jednotky na pokyn dispečera po obdržení „poplachového signálu“ ze střeženého objektu na monitor PCO.

Díky modernizaci našeho PCO je již možné i napojování elektrických požárních signalizací instalovaných v objektech našich zákazníků.

Poplachové, či poruchové signály z EZS nebo EPS lze na náš PCO přenášet pomocí klasického ID kontaktu (telefonní linka) nebo pomocí přenosu GPRS, či internetu. V případě přenosu signálu po internetu je zajištěna neustálá kontrola funkčnosti celého systému, včetně přenosové trasy. Dojde-li poruše přenosu může být aktivován přídavný přenosový systém GPRS. Při kombinaci instalace obou přenosových tras je zajištěn téměř stoprocentní přenos poruchových, či poplachových hlášení ze střeženého objektu na náš PCO.